Unguentum Undecylenicum 30g

13,45

Opis

Nazwa: Ung.Undecylenicum
Postać: maść
Dawka: (0,05g+0,2g)/g
Opakowanie: 30 g
Skład:
1 g maści zawiera 50 mg kwasu undecylenowego (Acidum undecylenicum) i 200 mg cynku undecylenianu (Zinci undecylenas).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: parahydroksybenzoesan metylu (E 218) i parahydroksybenzoesan etylu (E 214).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania:
Miejscowe leczenie grzybicy skóry pachwin, stóp, dłoni, głowy, powierzchniowych postaci grzybicy

strzygącej, łupieżu pstrego.

Preparat stosowany zapobiegawczo i leczniczo.

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować produktu:

– w nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

– na zmiany skórne ze znacznym odczynem zapalnym;

– na błony śluzowe;

– w okolicach oczu;

– na rozległe powierzchnie skóry;

– u dzieci w wieku do 11 lat.

Działania niepożądane:
Bardzo często > =1/10

Często > =1/100 do =1/1 000 do =1/10 000 do < 1/1 000

Bardzo rzadko < 1/10 000

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: miejscowe objawy podrażnienia skóry, pieczenie, wysypka. Może wystąpić podrażnienie błon śluzowych.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Z uwagi na zawartość parahydroksybenzoesanu etylu i parahydroksybenzoesanu metylu, produkt może powodować wystąpienie pokrzywki i uogólnionych odczynów nadwrażliwości (mogą być opóźnione). Niekiedy mogą wystąpić natychmiastowe reakcje alergiczne z pokrzywką i skurczem oskrzeli. W takim przypadku należy przerwać leczenie.

Interakcje:
Brak danych.

Dawkowanie:
Podanie na skórę.

Miejsca chorobowo zmienione pokrywać 2 razy na dobę cienką warstwą maści. Leczenie kontynuować, pomimo ustąpienia objawów, co najmniej przez 2 do 3 tygodni.

Środki ostrożności:
Ostrożnie stosować u osób z chorobami nerek.

U osób w podeszłym wieku, ze względu na ścieńczenie i wysuszenie skóry, zaleca się stosowanie maści na niewielkie powierzchnie skóry, gdyż może być zwiększone wchłanianie kwasu undecylenowego i jego soli.

Z powodu zawartości w produkcie leczniczym etylu parahydroksybenzoesanu (E 214). i metylu parahydroksybenzoesanu (E 218), produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Prowadzenie pojazdów:
Unguentum undecylenicum nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie:
Nie są znane objawy przedawkowania produktu leczniczego w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

Produkt przypadkowo spożyty może powodować nudności, wymioty, biegunkę, ból głowy, zaburzenia węchowe, obrzęki stawów i węzłów chłonnych.

W razie spożycia produktu pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Ciąża:
Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania kwasu undecylenowego i jego soli u kobiet w ciąży, dlatego leku nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że będzie to niezbędne, po rozważeniu korzyści do ryzyka.

Nie zostało określone bezpieczeństwo stosowania u kobiet karmiących piersią, dlatego leku nie należy stosować w okresie laktacji, chyba że będzie to niezbędne, po rozważeniu korzyści do ryzyka.

Zdrowie

roślina lecznicza, effox, gora, krople na kolki delicol, na stawy kolanowe, esputicon ulotka, chrolofil, vilcacora apteka, preductal mr ulotka, melatonina 1mg, peeling trychologiczny radical

yyyyy