MaxAlgin Teva 500 mg 10 tabl

4,16

Opis

1 tabletka zawiera
substancję czynną metamizol sodowy jednowodny 500mg,substancje pomocnicze: skrobia żelowana, kukurydziana, makrogol 6000, krospowidon (typ A), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.
Jak każdy lek, MaxAlgin Teva może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt częste działania niepożądane (wystąpić mogą u 1 na 100 osób)
Spadek ciśnienia krwi (typowe objawy znacznego spadku ciśnienia krwi to: bladość, drżenie, zwiększone tętno, zawroty głowy, utrata przytomności, nudności).Fioletowa do ciemnoczerwonej wysypka skórna, czasami z pęcherzykami.
Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób)
Reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktoidalne lub anafilaktyczne).Wysypka skórna.Zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi (leukopenia).
Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10000 osób)
Napad astmy.Znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek.Ostre pogorszenie czynności nerek.Rozległe pęcherze na skórze i oddzielanie się naskórka.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Niedokrwistość z równoczesnymi zaburzeniami szpiku kostnego, zmniejszenie liczby krwinek białych i czerwonych oraz zmniejszenie liczby płytek krwi we krwi.Zawał serca, jako część reakcji alergicznej (zespół Kounisa).Wstrząs anafilaktyczny.Zgłaszano przypadki występowania krwawienia żołądkowo-jelitowego.
Leczenie kolki (skurczowy ból brzucha), bólu nowotworowego ostrego i ciężkiego bólu pourazowego i pooperacyjnego, wysokiej gorączki, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne, innego ostrego lub długotrwałego bólu, gdy zastosowanie innych środków jest niemożliwe.

MaxAlgin Teva to lek, który w swoim składzie zawiera metamizol sodowy jednowodny. MaxAlgin Teva przeznaczony jest dla dorosłych i należy do grupy leków nazwanych pirazolonami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie albo ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Jednoczesne stosowanie metamizolu może zmniejszać działanie kwasu acetylosalicylowego na płytki krwi. Dlatego lek MaxAlgina powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów otrzymujących kwas acetylosalicylowy w małej dawce w celu ochrony serca.Metamizol sodu może zmniejszać stężenie cyklosporyny we krwi (lek stosowany w celu supresji układu immunologicznego). W przypadku jednoczesnego podawania należy kontrolować stężenie cyklosporyny we krwi.Stosowanie leku MaxAlgin Teva równocześnie z chloropromazyną (lek stosowany w leczeniu chorób psychicznych) może powodować poważne obniżenie temperatury ciała.Jednoczesne stosowanie metamizolu i metotreksatu (lek stosowany w leczeniu nowotworu lub niektórych schorzeń reumatycznych) może nasilać szkodliwe działanie metotreksatu na proces krwiotwórczy, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Z tego względu należy unikać jednoczesnego stosowania obu tych leków.Metamizol może powodować obniżenie stężenia bupropionu (stosowanego w leczeniu depresji lub jako pomoc w rzuceniu palenia). Z tego względu zalecane jest zachowanie ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu bupropionu i leku MaxAlgin.
Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Teva B.V.
Swensweg 5
2031GA Haarlem
Dorośli: jednorazowa dawka to 1-2 tabletki (500mg-1000mg metamizolu), pacjent może zażyć lek do 4 razy na dobę w odstępach 6-8 godzin, maksymalnie 8 tabletek co odpowiada 4000mg substancji czynnej.Dawkowanie zależy od natężenia gorączki lub bólu oraz indywidualnej odpowiedzi na lek.Należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną w łagodzeniu gorączki i bólu.Należy unikać dużych dawek podawanych wielokrotnie, gdy czynność wątroby lub nerek jest zaburzona, z uwagi na zmniejszoną szybkość eliminacji. Krótkotrwałe stosowanie nie wymaga zmniejszenia dawki. Dotychczas, brak jest doświadczenia w zakresie długotrwałego stosowania.U pacjentów osłabionych w podeszłym wieku oraz pacjentów z osłabioną czynnością nerek dawkę należy zmniejszyć, ponieważ eliminacja produktów metabolizmu metamizolu może być wydłużona.Czas trwania leczenia zależy od ciężkości i charakteru choroby i powinien być ustalony przez lekarza prowadzącego.Leków przeciwbólowych nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem lub stomatologiem.MaxAlgin Teva przeznaczony jest do podawania doustnego, tabletkę w całości należy popić dostateczną ilością płynu (np. szklanką wody).Nie należy kontynuować stosowania MaxAlgin Teva w przypadku jeśli wystąpi jakikolwiek z poniższych objawów, które mogą być oznaką agranulocytozyny: gorączka, która nie ustępuje lub powraca, nieoczekiwane pogorszenie ogólnego stanu zdrowia (dreszcze, ból gardła, gorączka, trudności w przełykaniu), bolesne zmiany zapalne błon śluzowych (szczególnie w jamie ustnej, gardle i nosie lub na narządach płciowych, lub okolicach odbytu).W przypadku pominięcia przyjęcia leku nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej.W przypadku wystąpienia któregokolwiek z objawów przedawkowania (wymioty, nudności, zawroty głowy, ból brzucha, senność (ospałość), zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek, utrata przytomności, spadek ciśnienia krwi wystarczająco niski, aby wywołać wstrząs, drgawki lub zaburzenia rytmu serca) należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, aby rozpocząć odpowiednie leczenie.W razie wystąpienia objawów, małopłytkowości, pancytopenii lub agranulocytozy należy od razu przerwać stosowanie leku i zbadać morfologię krwi.Należy powiedzieć lekarzowi, że pacjent przyjmuje lek MaxAlgin Teva przed wykonaniem badań laboratoryjnych. Metamizol może wpływać na wyniki niektórych badań (np. oznaczenie poziomu kreatyniny, trójglicerydów, cholesterolu frakcji HDL lub kwasu moczowego w surowicy krwi).Po przyjęciu bardzo dużych dawek, wydalanie nieszkodliwego metabolitu (kwas rubazonowy) może powodować czerwone zabarwienie moczu.Karmienie piersią: metabolity metamizolu przenikają do mleka matki w znacznych ilościach i nie można wykluczyć zagrożenia dla karmionego niemowlęcia. Należy unikać wielokrotnego stosowania metamizolu w okresie laktacji. W razie jednorazowego przyjęcia leku zaleca się odciąganie i wyrzucanie pokarmu przez 48 godzin od przyjęcia leku.Lek zawiera 32,7mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej tabletce. Odpowiada to 1,64% maksymalnej zalecanej dobowej dawki w diecie osób dorosłych.Ciąża: leku nie należy stosować w pierwszym i trzecim trymestrze ciąży. W drugim trymestrze lek należy stosować tylko po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.Nie stosować u dzieci i młodzieży.Nie zażywać jeżeli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników leku.Jeśli u pacjenta występuje stwierdzona nietolerancja na leki przeciwbólowe (zespół astmy analgetycznej lub nietolerancja leków przeciwbólowych objawiająca się pokrzywką i (lub) obrzękiem naczynioruchowym); dotyczy to pacjentów, u których po ekspozycji na działanie leków przeciwbólowych, takich jak salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, takie jak: indometacyna, diklofenak, ibuprofen lub naproksen, występuje skurcz oskrzeli (nagłe zwężenie dolnych dróg oddechowych) lub inne objawy reakcji nadwrażliwości.Jeśli pacjentka znajduje się w trzech ostatnich miesiącach ciąży.Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności szpiku kostnego np. po leczeniu cytostatykami (leki stosowane w leczeniu nowotworu).Jeśli u pacjenta występują zaburzenia wytwarzania krwi (choroby układu krwiotwórczego).Jeśli u pacjenta występuje ostra przerywana porfiria wątrobowa (choroba dziedziczna wiążąca się z zaburzeniami syntezy hemoglobiny), ponieważ istnieje ryzyko wywołania napadu porfirii.Jeśli u pacjenta występuje uwarunkowany genetycznie niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (wada wrodzona wiążąca się z ryzykiem rozpadu krwinek czerwonych).Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.MaxAlginu Teva nie należy stosować po upływie terminu ważności, który umieszczony jest na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zdrowie

gromadzenie wody w organizmie, leki na poprawę nastroju, ważna persona krzyżówka, badań, lacibios femina pregna, prowokator, dieta dla hashimoto, vitroft cena, clodivac, metokard, depremin, iladian direct żel, koenzym q10 100mg, trądzik u dorosłych, ejakulat, endoskopia, rezonans kręgosłupa cena

yyyyy